Trường hợp nào được hủy hợp đồng thuê nhà tốt nhất?

Tại Khoản 2, Điều 498, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên cho thuê

Như vậy, tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê ngôi nhà này trước thời hạn không?
Huỳnh Thạch Thảo (quận Phú Nhuận, Tp.HCM)

Bên thuê nhà có thể nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. Ảnh: VOV
Trả lời:
Tại Khoản 2, Điều 498, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:
a) Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;
b) Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;
c) Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.”
Đồng thời, Khoản 2, Điều 103, Luật Nhà ở cũng quy định: “Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:
a) Không sửa chữa nhà ở khi nhà ở có hư hỏng nặng;
b) Tăng giá cho thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;
c) Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.”
Đặc biệt, bạn cần chú ý, theo Khoản 3, Điều 103, Luật Nhà ở và Khoản 3, Điều 498, Bộ Luật Dân sự 2005, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà phải có nghĩa vụ báo cho bên kia biết trước 1 tháng, nếu không có thỏa thuận nào khác.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *