Tặng cho nhà khi chưa có sổ hồng có được không?

Không bị kê biên để thi hành án hoặc bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tặng cho nhàNếu nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng)
thì chưa thể làm thủ tục tặng cho nhà
Trả lời:
Theo Khoản 1, Điều 118, Luật Nhà ở năm 2014, giao dịch về cho thuê mua, mua bán, tặng cho, thế chấp, đổi, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau:
– Phải có giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, không tinh những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này;
– Không thuộc diện đang có khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện về quyền sở hữu; đồng thời không thuộc diện đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
– Không bị kê biên để thi hành án hoặc bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, nếu như nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) thì cha mẹ của bà chưa thể làm thủ tục tặng cho nhà cho bà.
Như vậy, để hoàn tất thủ tục tặng cho nhà thì trước tiên cha mẹ bà cần làm thủ tục xin cấp chủ quyền nhà cho mình. Khi đã được cấp sổ hồng thì cha mẹ bà có thể làm thủ tục lập di chúc cho phép bà được thừa kế nhà hoặc tặng cho nhà cho bà.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *